اهل سنت و نماز برخلاف سنت

صحیح مسلم کتاب صلاه مسافرین وقصرها

(6)باب جمع بین صلاتین فی الحضر

49-(705)صلی رسول الله الظهر و العصر جمیعا.والمغرب والعشاءجمیعا.فی غیر خوف و لا سفر.

ترجمه:پیغمبر خدا نماز خواند ظهر وعصر را با هم . مغرب وعشا را با هم.نه در حالت ترس بود ونه در سفر.

50-(...)صلی رسول الله الظهر والعصر جمیعا بالمدینه. فی غیرخوف ولا سفر

 

ترجمه:پیغمبر خدا نماز خواند در مدینه ظهر وعصر را با هم.نه در حالت ترس بود ونه در سفر.

 

54-(705) جمع رسول الله بین الظهر و العصر ,والمغرب والعشاء بالمدینه,فی غیر خوف ولا مطر

 

ترجمه:پیغمبر خدا نماز خواند در مدینه ظهر وعصر را با هم.و مغرب و عشا را باهم.نه در حالت ترس بود .نه باران می باریید.

 

55-(...)صلی بالمدینه سبعا,وثمانیا الظهر والعصر.والمغرب والعشاء

ترجمه:نماز خواندیم در مدینه 7رکعت مغرب وعشا و8 رکعت ظهر و عصر 

57-(...)خطبنا ابن عباس یوما بعد العصرحتی غربت الشمس و بدت النجوم .وجعل الناس یقولون :الصلاه الصلاه .قال :فجاءه رجل من بنی تمیم ,لا یفتر و لاینثنی:الصلاه الصلاه فقال ابن عباس اتعلمنی بالسنه؟لا ام لک ثم قال :رایت رسول الله جمع بین الظهر والعصر,والمغرب والعشاء.

ترجمه:روزی ابن عباس خطبه می گفت بعد از عصر تا هنگامی که خورشید غروب کرد و ستاره ها آشکار گشتند .ومردم گفتند نماز نماز.پس آ؛مد مردی از بنی تمیم آیا نمی شنوی که می گویند نماز نماز. پس ابن عباس گفت :مادر مرده مرا سنت یاد می دهی؟سپس گفت من دیدم پیغمبرنماز ظهر وعصر راباهم جمع کرد ومغرب وعشا رانیز جمع کرد.

58-(...)قال رجل لابن عباس :الصلاه.فسکت.ثم قال:الصلاه.فسکت.ثم قال:الصلاه.فسکت.ثم قال لا ام لک اتعلمنابالصلاه؟ و کنا نجمع بین صلاتین علی عهد رسول الله.

ترجمه مردی به ابن عباس گفت:نماز و ساکت شد .سپس گفت نماز وساکت شد. سپس گفت نماز وساکت شد.سپس(ابن عباس )گفت مادر مرده مارت نماز یاد می دهی؟ کما جمع می کردیم نماز را در عهد رسول خدا.

حال نوبت کتاب صحیح بخاری است.

کتاب مواقیت الصلاه

باب تاخیرالظهر والعصر :ان نبی صلی بالمدینه سبعا,وثمانیا الظهر والعصر.والمغرب والعشاء

 

ترجمه:قطعا رسول الله نماز خواند در مدینه 7رکعت مغرب وعشا و8 رکعت ظهر و عصر را

باب ذکر العشا والعتمه: صلی نبی المغرب والعشاء

ترجمه:نماز خواند پیغمبر مغرب وعشا را باهم

این احادیث از کتب معتبر اهل سنت بود حالا یکی بیاد بگه  اینها که می گند ما اهلسنت هستیم پس چرا بر خلاف سنت نماز می خوانند.

اگه کسی خواست بگه تا اسکن از کتاب رو هم براش بفرستم 

/ 0 نظر / 28 بازدید