نام ائمه بعد رسول با مدارک اهل سنت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

1شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 76 ینابع الموده از فرائد السمطین شیخ الاسلام جوینی از مجاهد از ابن عباس نقل می نماید که مرد یهودی نثعل نام مشرف شد خدمت رسول اکرم مسائل چندی از توحید سوال نمود حضرت هم جوابهایی دادند آنگاه نعثل بشرف اسلام مشرف گردید بعد عرض کرد یا رسول الله هر پیغمبری وصی داشته وپیغمبر ما موسی بن عمران به یوشع بن نون وصیت نموده مارا خبرده که وصی شما کیست حضرت فرمود:

ان وصیی علی بن ابن ابی طالب وبعده سبطای الحسن والحسین تنلوه تسعه ائمه من صلب الحسین اذا مضی الحسین فابنه علی فاذا مضی علی فابنه محمد فاذا مضی محمد فابنه جعفر فاذا مضی جعفر فابنه موسی فاذا مضی موسی فابنه علی فاذا مضی علی فابنه محمد فاذا مضی محمد فابنه علی فاذا مضی علی فابنه الحسن فاذا مضی الحسن فابنه الحجه م ح م د المهدی فهو لاء اثنا عشر

 

2ونیز خواجه کلان در باب 76 از مناقب خوارزمی از واثله بن اسقع ابن قرخاب از جابر بن عبد الله انصاری وابوالمفضل شیبانی از محمد بن عبد الله بن ابراهیم شافعی و او بسند خود از جابر انصاری نقل می کند که مردی یهود بنام جندل بن جناده بن جبیر خدمت خاتم الانبیا مشرف شد بعد از سوال مسائل توحید وشنیدن جوابهای کافی شهادتین برزبان جاری کرد و مسلمان شد آنگاه عرض کرد شب گذشته در عالم رویا خدمت موسی بن عمران رسیدم بمن فرمود اسلم علی ید محمد خاتم الانبیا واستمسک اوصیا من بعده حمد خدا را که مرا مشرف بدین اسلام فرمود اینک بفرما اوصیا بعد از شما کیایند که بآنها متمسک گردم حضرت فرمودن اوصیا من 12 نفرند عرض عرض کرد چنین است من هم همین قسم در تورتت یافته ام ممکن اسست اسامی آنهارا برایم بیان فرمایی.حضرت فرمودند

اولهم الاوصیا بو الائمه علی ثم ابناه الحسن و الحسین

تو این سه نفر را ملاقات می کنی آنگاه عمرتبآخر می رسد در وقتیکه زین العابدین متولد گردد و آخرین توشه تو از دنیا یگ شرربت شیر خواهد بود پسس متمسک باش بایشان مبادا جهل وجهال تو را مغرور نماید

عرض کرد من در تورات و کتب انبیا اسم علی وحسن وحسین را بنام ایلیا و شبر وشبیر دیده ام تمنا دارم اسامی بعد از حسین را بیان فرمایی حضرت فرمودند

اذا انقضت مده الحسین فالامام ابنه علی یلقب بزید العابدین فبعده ابنه محمد یلقب بالباقر فبعده ابنه جعفر یدعی بالصادق فبعده ابنه موسی یدعی بالکاظم فبعده ابنه علی یدعی بالرضا فبعده ابنه محمد یدعی بالتقی و الزکی فبعده ابنه علی یدعی بالنقی و الهادی فبعده ابنه الحسن یدعی بالعسکری فبعده ابنه م ح م د یدعی بالمهدی و القائم والحجه فیغیب ثم یخرج فاذا خرج یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما

و....

3ابو الموید موفق بن احمد اخطب الخطبا خوارزمی در مناقب بسند خود نقل می نماید از ابوسلیمان راعی در شب معراج به رسول وحی شده

انظر الی یمین العرش فنظرت فاذا علی و الحسن و الحسین و علی بن الحسین ومحمد بن علی و جعفر بن محمد وموسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی و م ح م د المهدی ابن الحسن کانه کوکب دری بینهم

برادران در نظر داشته باشند که م ح م د حروف مقطع است چون ازنام اصلی امام زمان را صراحتا بردن نهی شده

برای اطلاع بیشتر بمناقب خوارزمی و ینابع الموده سلیمان بلخی و فرائد السمطین جوینی ومناقب فقیه ابن معازلی شافعی و موده القریی میرسید علی همدانی شافعی و فصول المهمه مالکی ومسائل السئول محمدبن طلحه شافعی و تذکره سبط بن جوزی و دیگران که از علما سنت هستند رجوع شود

/ 1 نظر / 22 بازدید
علی

سلام علیکم بسیار عالی برادر لینک بزن وبلاگ ما رو یا علی مدد. اللهم ارزقنا توفیق الشهادة