قدمت شیعه از عهد رسول

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

قدمت شیعه

حضرت رسول برای اولین بار لغت شیعه را به کار بردند وماینطق عن الهوی ان الاوحی(نجم 3و4) ودر قرآن کلمه شیعه بارها آمده است و ان من شیعه الابراهیم (صافات 83) حال به تعدادی از احادیث اشاره می کنیم.

1-حافظ ابو نعیم احمدبن عبدالله ازمحدثین بزرگ اهلسنت درکتاب حلیه الاولیائ از ابن عباس روایت می کند آیه(8و9 سوره بینه)برپیامبر نازل شد پیامبر خطاب به علی گفت:یاعلی دراین آیه منظور از خیر البریه تو وشیعیانت هستی روز قیامت درحالی که خدا از شما راضی وشما هم ازخدا راضی وخوشحال می آیید

العلمه البیضاء ص413 حدیث1125وشواهدالتنزیل ج2 ص459و الدر المنثور ج8ص589و المناقب ص265 حدیث 274

2-ابو الموید موفق بن احمد خوارزمی در مناقب ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله حسکانی در کتاب شواهدالتنزیل لقواعدالتنزیل محمدبن یوسف گنجی شافعی درکتاب کفایه الطالب وسبط ابن جوزی حنفی در تذکره الخواص از یزید بن شرحیل انصاری کاتب امیرالمومنین خبرداد که گفت خودم از آن حضرت شنیدم که هنگام رحلت رسول فرمود:پشت مبارک ایشان بر سینه من بود فرمود:یاعلی آیا آیه شریفه (کسانی که ایمان آورده اند وصاحبان عمل صالح وخیر البریه (الخ)) راشنیده ای به درستی که آنان شیعیان تو می باشند در روز قیامت کنار حوض کوثر خواهند بود همان روزی که خلایق برای رسیدگی به حساب گردآیند شمارا نیز بخوانند شما روسفید خواهید بود وشما را پیشوا روسفیدان صدا می زنند.ینابع الموده لذوی القربی ج1 ص125وج2 ص375

3-جلال الدین سیوطی در تفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ازبن عساکر دمشقی شافعی از جابربن عببدالله انصاری نقل میکند که گفت در خدمت رسول بودیم که علی وارد شد و پیغمبر فرمود قسم به کسی که جان من دردست قدرت اوست در روز قیامت این مرد و شیعه او رستگارانند شواهد التنزیل ج2 ص467 و المناقب ص111.آن گاه آیه مذکور نازل شد. از جابر بن عبدالله انصاری درمناقب نیز نقل شده است که گفت درخدمت رسول بودییم که علی به طرف ما آمد پیغمبر فرمود برادر من رو به شما آمد مناقب ص111 آنگاه به سمت کعبه نگاه کرد دست علی را بالا برد و فرمود قسم به کسی که جان من در قبضه قدرت اوست این علی و شیعیان او روز قیامت رستگارانند ینابع الموده لذوی القربی ج1 ص 197.سپس پیغمبر فرمود علی قبل از همه شما ایمان آورد وبا وفا ترین افراد به عهد خدا می باشد ونیز عادل ترین شما ها است ومرتبه اش در نزد پروردگار از همه شماها بالا تر است همان وقت آیه مذکور نازل شد از آن به بعد هرگاه علی در میان جمعی ظاهر می شد اصحاب پیغمبر می گفتند بهترین مردم آمدند .مناقب ص112والدر المنثور ج6 ص379.

 

 

 

 

خداوند شاهد است که در این رابطه مانند این حدیث ها زیاد دارم ولی به علت کمی وقت نمی توانم همه آن را در معرض نمایش شما برادران وخواهران بگذارم.

/ 0 نظر / 20 بازدید